هوش تجاری

هوش تجاری (Business Intelligence) که به اختصار BI می نامیم، مجموعه ای از فناوری ها و فرایندهایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل دیتا را می دهد. همانطور که چشم ها به مثابه پنجره های روح هستند، هوش تجاری نیز همانند پنجره ای به پویایی کسب و کار است که عملکرد، بازده عملیاتی و فرصت های استفاده نشده را آشکار می سازد.

جان دویی (John Dewey) فیلسوف و نویسنده آمریکایی، می گوید: “مساله ای که به خوبی تفهیم شده باشد، تا نیمه حل شده است.”

در زمان دویی، یعنی نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، تفهیم یک مساله آن هم به خوبی، معمولا مستلزم وجود یک عقیده و ماجرای مبتنی بر تجربه بود. اما همانطور که ریموند ولفینگر (Raymond Wolfinger) استاد علوم سیاسی دانشگاه برکلی، اظهار می کند: “دیتا شکل جمع ماجراهای مبتنی بر تجربه است” که به تعبیر مدیران شرکت گوگل اگر دیتا نداشته باشید نمی توانید تصمیم گیری کنید.

هوش تجاری ( Business Intelligence ) که به اختصار BI می نامیم، مجموعه ای از فناوری ها و فرایندهایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل دیتا را می دهد. همانطور که چشم ها به مثابه پنجره های روح هستند، هوش تجاری نیز همانند پنجره ای به پویایی کسب و کار است که عملکرد، بازده عملیاتی و فرصت های استفاده نشده را آشکار می سازد.

ابتدایی ترین مصداق هوش تجاری، در دسترس قرار دادن اطلاعات برای مدیران است تا بدانند در کسب و کارشان چه می گذرد. بدون هوش تجاری مدیران تنها قادرند در مورد اینکه چگونه دارند کورکورانه پرواز می کنند، صحبت می کنند.

با هوش تجاری، اطلاعات بهنگام و با انعطاف بیشتر، از منظرهای زیر در دسترس خواهند بود:

  • چگونه فروش در مناطق مختلف ردیابی می شود؟
  • آیا مخارج منطبق با طرح است یا بیش از بودجه است؟
  • آیا ظرفیت های انبار در سطوح بهینه هستند؟
  • آیا حجم فروش محصولات مختلف در جایی قرار دارند که باید باشند؟

هنگامی که هر کدام از معیارهای عملکرد در جای خود قرار نداشته باشد، هوش تجاری به کاربران اجازه می دهد تا در جزئیات زیرین کاوش کنند تا مشخص شود که چرا مقادیر خارج از هدف هستند و برای بهبود وضعیت، وارد عمل شوند.

کاربرد هوش تجاری در کشورهای صنعتی و توسعه یافته یافته به حدود دو دهه می رسد و روز به روز در حال گسترش است. در کشور ما نیز پیاده سازی سیستم های هوشمند در چند سال اخیر مطرح و تا حدودی رایج شده است.تیم ما به کمک هوش تجاری می تواند با اتصال به صدها منبع داده مقادیر زیادی از دیتاهای ساختار یافته و گاهی بدون ساختار را برای کمک به شناسایی، توسعه و ایجاد فرصت های جدید کسب و کار راهبردی برای سازمان شما جمع آوری نماید . همچنین به کمک نرم افزار Power BI به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل کسب و کار، با نهایت سرعت این امکان را فراهم می سازد تا پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از داشبورد های زنده و گزارش ها، آنها را با توجه به حساسیت مدیران در محدودیت دسترسی اطلاعات به رده های مختلف سازمان درون سازمان به اشتراک گذاشته و یا آنها را در برنامه یا وب سایت خود جاسازی کنید.

هوش تجاری

جهت بهبود کیفیت و سرعت تصمیم گیری در دنیای پر رقابت امروز در کنار مدیران خواهیم بود.