خدمات BI – Power BI

تیم ما به کمک BI می تواند مقادیر زیادی از داده های ساختار یافته و گاهی بدون ساختار را برای کمک به شناسایی، توسعه و ایجاد فرصت های جدید کسب و کار راهبردی برای سازمان شما ایجاد نماید.

همچنین به کمک Power BI به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل کسب و کار، که با نهایت سرعت این امکان را فراهم می سازد تا به صدها منبع داده متصل و اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری کرده و پس از تجزیه و تحلیل و با استفاده از داشبورد های زنده و گزارش ها، آنها را به اشتراک گذاشته و یا آنها را در برنامه یا وب سایت خود جاسازی کنید.

جهت بهبود کیفیت و سرعت تصمیم گیری در دنیای پر رقابت امروز در کنار مدیران خواهیم بود.

خدمات مالی و حسابداری

خدمات حسابداری شامل طیف وسیعی از فعالیت های مالی می باشد لذا انتخاب سیستم های حسابداری مناسب کار ساده ای نیست.

تیم ما نیازهای شما را بررسی نموده و سیستم حسابداری متناسب با بودجه شما را معرفی نموده و ازمرحله استقرار تا ثبت، کنترل اسناد و تحریر دفاتر در کنار مدیران خواهد بود.

از جمله خدمات حسابداری مالی این موسسه به شرح زیر است:

جهت بهبود کیفیت و سرعت تصمیم گیری در دنیای پر رقابت امروز در کنار مدیران خواهیم بود.

خدمات مالیاتی

یکی دیگر از دغدغه های سازمان ها پیچیدگی قوانین و مقررات و همچنین وضع قوانین جدید در خصوص مسائل مالیاتی است که در صورت عدم آشنایی و انجام تکالیف به موقع، هزینه های جبران ناپذیری را برای شرکت ها تحمیل می کند.

لذا گروه مشاوران ما برآن شد تا جهت همراهی با شرکت ها در راستای آموزش و خدمت از مرحله تشکیل پرونده مالیاتی تا قطعی شدن آن ارائه خدمت نماید.

برخی از خدمات مالیاتی گروه ما عبارتند از :