خدمات هوش تجاری

هوش تجاری (Business Intelligence) که به اختصار BI می نامیم، مجموعه ای از فناوری ها و فرایندهایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل دیتا را می دهد. همانطور که چشم ها به مثابه پنجره های روح هستند، هوش تجاری نیز همانند پنجره ای به پویایی کسب و کار است که عملکرد، بازده عملیاتی و فرصت های استفاده نشده را آشکار می سازد.

گروه مشاوران ما برآن است تا جهت همراهی با شرکت ها در راستای آموزش و خدمت از مرحله تشکیل پرونده مالیاتی تا قطعی شدن آن ارائه خدمت نماید.

خدمات مالی و حسابداری

  • استقرار و پیاده سازی نرم افزار مالی
  • کنترل اسناد حسابداری و نظارت بر نحوه ثبت آن
  • محاسبات بهای تمام شده و تهیه گزارشات مدیریتی دوره ای
  • بستن حساب و تهیه صورت های مالی
  • آموزش نیروی انسانی و استقرار کادر مالی بصورت پروژه ای و پاره وقت

تیم ما نیازهای شما را بررسی نموده و سیستم حسابداری متناسب با بودجه شما را معرفی نموده و ازمرحله استقرار تا ثبت، کنترل اسناد و تحریر دفاتر در کنار مدیران خواهد بود.

ما به عنوان دستیار مدیران از مرحله جمع آوری اطلاعات، پردازش و تلخیص تا ارائه گزارشات BI با هدف ارائه نمای 360 درجه از سازمان شما، جهت بهبود کیفیت و سرعت تصمیم گیری در دنیای پر رقابت امروز در کنار مدیران خواهیم بود.